NAŠA VINA
 • REGENT
  RESERVE
 • TRIJUMF
  SELECTION
 • TRIJUMF
  BARRIQUE
 • HARIZMA
  SELECTION
 • OPLEN
  RIESLING
 • TEMA
  BLEND
 • TRIJUMF
  GOLD
 • VARIJANTA
 • EUFORIJA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • TRIJUMF
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  NOIR
 • VIZIJA
 • TRIJUMF
  NOIR
 • RODOSLOV
  GRAND RESERVE
 • LOZA
 • TRIJUMF
  GRAPPA
 • TRIJUMF
  LATE HARVEST
 • REGENT
  RESERVE
 • TRIJUMF
  SELECTION
 • TRIJUMF
  BARRIQUE
 • HARIZMA
  SELECTION
 • OPLEN
  RIESLING
 • TEMA
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  GOLD
 • VARIJANTA
 • EUFORIJA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • TRIJUMF
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  NOIR
 • VIZIJA
 • TRIJUMF
  NOIR
 • RODOSLOV
  RESERVE
 • LOZA
 • TRIJUMF
  GRAPPA
 • TRIJUMF
  LATE HARVEST
 • FINESA
 • FINESA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • Decanter
  World Wine Awards
 • International
  Wine and Spirit Competition
 • International
  Wine Challenge
 • The Champagne & Sparkling Wine World Championships
 • Mundus Vini
 • AWC Vienna


Vinogradi Vinarije Aleksandrović

ISTORIJAT oplenačkog vinogorja

Pobrđa Oplenca ljudi su od davnina koristili za uzgajanje vinove loze. Mesto iz koga vinarija Aleksandrović potiče vuče svoje korene, a pre svega naziv, iz daleke prošlosti. U rimsko doba Vincea, u srednjem veku Vinica, a danas Vinča - direktna je asocijacija čime se stanovništvo ovog mesta od davnina bavilo. Početkom dvadesetog veka u okolini Vinče podignuta je Venčačka vinogradarska zadruga, a zatim vinogradi i podrum kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića koji su proneli slavu oplenačkih vina širom Evrope. Porodica Aleksandrović, koja se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom, od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma, a nalazila se i među osnivačima Venčačke vinogradarske zadruge.

Kada je čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao je u Vinču recepturu - sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima. Tako smo u našoj vinariji, na osnovu požutelog rukopisa, počeli da ispisujemo nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehologiju.

Vinogradi

Danas vinarija Aleksandrović za proizvodnju svojih vrhunskih vina koristi 75Ha sopstvenih vinograda zasađenih visokokvalitetnim sortama grožđa.

Naš imperativ u proizvodnji vina je kvalitet zbog čega je naša vinarija dobitnik velikog broja medalja za kvalitet na najvećim svetskim takmičenjima što i čini da je vinarija Aleksandrović danas lider u proizvodnji vrhunskih vina u Srbiji. Rezultat svega navedenog je da se vina vinarije Aleksandrović nalaze na vinskim kartama najprestižnijih hotela i restorana od Japana, Kine i Rusije preko zapadne Evrope sve do SAD-a. Naša čast i obaveza i nadalje biće da očuvamo vina naših predaka tako što ćemo da proizvodimo “vina za sva vremena”.

zemljište

Zemljišta na kojima su podignuti zasadi pripadaju tipu gajnjača i smonica u ogajnjačavanju. To su laka do srednje teška zemljišta, vodopropusna i dobrih fizičko-hemijskih osobina. Odlikuje ih nizak sadržaj humusa, što u sprezi sa slabo bujnim podlogama i blagom prihranom, omogućava da dobijemo niske prinose i visok kvalitet grožđa. Brdo Ježevac je posebno karakteristično po svojoj skeletnoj strukturi. Na ovoj lokaciji, zemljišta su najsiromašnjija humusom, a najbogatija kamenom.

Strogo smo birali južne ekspozicije, osunčane, a redove smo postavljali u pravcu sever-jug. Dobra provetrenost koja karakteriše region Topole, ide nam na ruku, posebno za sorte Pinot noir i Rhine riesling. Nadmorska visina je od 250-350m (Vinča oko 300m, Ježevac 300-350m, Bokanja 250-300m).

Područje Topole leži u zoni umereno kontinentalne klime, sa elementima klime brdsko-planinskih područja. Srednje godišnje temperature vazhuha iznose 10,4°C. Najtopoliji mesec je juli, sa srednjom temperaturom od 20,3°C, a najhladniji januar sa -0,9°C. Imamo povoljne uslove osunčavanja sa 1800h godišnje, a u periodu vegetacije broj časova sijanja sunca iznosi 1.426. Relativna vlažnost vazduha u letnjim mesecima iznosi 71-74%. Ovde godišnje padne 684mm padavina, a u periodu vegetacije 447mm, relativno dobro rasporedjenih.