NAŠA VINA
 • REGENT
  RESERVE
 • TRIJUMF
  SELECTION
 • TRIJUMF
  BARRIQUE
 • HARIZMA
  SELECTION
 • OPLEN
  RIESLING
 • TEMA
  BLEND
 • TRIJUMF
  GOLD
 • VARIJANTA
 • EUFORIJA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • TRIJUMF
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  NOIR
 • VIZIJA
 • TRIJUMF
  NOIR
 • RODOSLOV
  GRAND RESERVE
 • LOZA
 • TRIJUMF
  GRAPPA
 • TRIJUMF
  LATE HARVEST
 • REGENT
  RESERVE
 • TRIJUMF
  SELECTION
 • TRIJUMF
  BARRIQUE
 • HARIZMA
  SELECTION
 • OPLEN
  RIESLING
 • TEMA
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  GOLD
 • VARIJANTA
 • EUFORIJA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • TRIJUMF
  CHARDONNAY
 • TRIJUMF
  NOIR
 • VIZIJA
 • TRIJUMF
  NOIR
 • RODOSLOV
  RESERVE
 • LOZA
 • TRIJUMF
  GRAPPA
 • TRIJUMF
  LATE HARVEST
 • FINESA
 • FINESA
 • TRIJUMF
  ROSE
 • Decanter
  World Wine Awards
 • International
  Wine and Spirit Competition
 • International
  Wine Challenge
 • The Champagne & Sparkling Wine World Championships
 • Mundus Vini
 • AWC Vienna

O NAMA

ISTORIJAT

Porodica Aleksandrović se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Pradeda Miloš Aleksandrović je bio jedan od osnivača Vinčanske vinogradarske zadruge 1903.godine.

Porodica je do početka II svetskog rata imala 30.000 čokota i od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma. Tradiciju nastavljaju deda Života i Aleksandar Aleksandrović.

Kada je 1992. godine čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja,poslao je u Vinču originalnu recepturu - sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima. Tako smo u našem podrumu, na osnovu požutelog rukopisa počeli da ispisujemo nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehnologiju.

Nova etapa u razvoju Vinarije Aleksandrović počinje 2000.godine, posle političkih promena u Srbiji, kada je sagrađena nova vinarija i nabavljena najsavremenija oprema za proizvodnju vrhunskih vina.

Danas je porodica Aleksandrović sa svojim vinima vodeća srpska privatna vinarija.