logo-vinarija

O nama

Istorijat

Pobrđa Oplenca ljudi su od davnina koristili za uzgajanje vinove loze. Mesto iz koga vinarija Aleksandrović potiče, vuče svoje korene, a pre svega naziv, iz daleke prošlosti. U rimsko doba Vincea, u srednjem veku Vinica, a danas Vinča – direktna je asocijacija čime se stanovništvo ovog mesta od davnina bavilo. Početkom dvadesetog veka u okolini Vinče podignuta je Venčačka vinogradarska zadruga, a zatim vinogradi i podrum kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića koji su proneli slavu oplenačkih vina širom Evrope.

Porodica Aleksandrović, koja se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom, od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma, a nalazila se i među osnivačima Venčačke vinogradarske zadruge. Pradeda Miloš Aleksandrović je bio jedan od osnivača Venčačke vinogradarske zadruge 1903. godine, a porodica je do početka II svetskog rata imala 30.000 čokota. Vinogradarsku i vinarsku tradiciju su nastavili deda Života i Aleksandar Aleksandrović.

tajna-receptura-aleksandrovic-vinarija

1992.

Kada je 1992. godine čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao je u Vinču originalnu recepturu – sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma, koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima. Tako smo u našem podrumu, na osnovu požutelog rukopisa počeli da ispisujemo nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehnologiju.

2000.

Nova etapa u razvoju Vinarije Aleksandrović počinje 2000. godine, kada je sagrađena nova vinarija i nabavljena najsavremenija oprema za proizvodnju vrhunskih vina.

VINOGRADI I PODNEBLJE

Danas je porodica Aleksandrović sa svojim vinima vodeća srpska privatna vinarija i za proizvodnju svojih vrhunskih vina koristi 75Ha sopstvenih vinograda zasađenih visokokvalitetnim sortama grožđa. Vinogradi se nalaze na svega nekoliko kilometara od vinarije, na tri različite lokacije – Vinča, Ježevac i Bokanja, koje se odlikuju različitim mikroklimatskim uslovima i tipovima zemljišta. Zemljišta na kojima su podignuti zasadi pripadaju tipu gajnjača i smonica u ogajnjačavanju. To su laka do srednje teška zemljišta, vodopropusna i dobrih fizičko-hemijskih osobina. Odlikuje ih nizak sadržaj humusa, što u sprezi sa slabo bujnim podlogama i blagom prihranom, omogućava da dobijemo niske prinose i visok kvalitet grožđa. Brdo Ježevac je posebno karakteristično po svojoj skeletnoj strukturi. Na ovoj lokaciji, zemljišta su najsiromašnjija humusom, a najbogatija kamenom.

Region Šumadije

Strogo smo birali osunčane, južne ekspozicije, a redove smo postavljali u pravcu sever-jug. Dobra provetrenost koja karakteriše oplenačko vinogorje, ide nam na ruku, posebno za sorte pino noar i rajnski rizling. Nadmorska visina je od 250 do 350 metara (Vinča oko 300m, Ježevac 300-350m, Bokanja 250-350m).

NAŠA FILOZOFIJA

Naš imperativ u proizvodnji vina je kvalitet a naša vinogradarska i vinarska filozofija ima duboke korene i pristup koji se, pre svega, zasniva na ručnom radu.

Ručni rad

Naše grožđe i naša vina održavamo sa velikom pažnjom, ljubavi i poštovanjem. Kako bismo postigli potpunu i optimalnu zrelost, na čokotima ostavljamo samo najbolje grožđe, i beremo ga ručno. Tokom svih ovih procesa, ruke vrednih vinogradara dodiruju vinovu lozu više od 15 puta tokom jedne godine. Prinos se smanjuje sa 5kg na 1kg do 1,5 kg, jer selektujemo samo najbolje grožđe koje će nam podariti vrhunska vina.

Sa istom posvećenošću stvaramo i negujemo vina u našem podrumu, koristeći najsavremeniju tehnologiju i opremu. Korisćenjem najsavremenije tehnologije, praćenjem svetskih trendova, naučnih saznanja i tradicije generacija, Vinarija Aleksandrović je postala lider među proizvođačima vina celog balkanskog regiona i dobitnik velikog broja medalja za kvalitet na najvećim svetskim takmičenjima.

Muzej vina u Bordou

Rezultat svega navedenog je da se vina vinarije Aleksandrović nalaze u svetskom Muzeju Vina u Bordou, kao i na vinskim kartama najprestižnijih hotela i restorana od Japana, Kine i Rusije preko zapadne Evrope, pa sve do SAD-a.