logo-vinarija

Konkurs Varijanta Pravila i Uslovi

VREMENSKI PERIOD PROGRAMA

Ovaj konkurs počinje 05.02.2024. godine i završava se 05.03.2024. godine u 24h (u daljem tekstu „vremenski period programa“). Pobednik će biti proglašen 08.03.

KAKO UČESTVOVATI

Učešće na takmičenju ostvarujete sledećim aktivnostima  

da svako ko ima više od 18 godina postavi fotografiju ili video na kome se nalazi flaša Varijante ili flaša Varijante White Selection (u daljem tekstu Bele Varijante) na nekoj od društvenih mreža Facebook, Instagram, Tik tok sa hashtagom #MojVarijanta. Motivi i ličnosti koji će se naći na fotografiji pored obaveznog motiva flaše vina Varijante ili Bele Varijante nemaju ograničenja, vodeći računa da na svoju odgovornost učesnik preuzima sve restrikcije i posledice koje proizlaze iz povrede prava ličnosti i/ili povede autorskih prava (u slučaju korišćenja tuđih fotografija). Fotografije koje prema mišljenju žirija nisu prikladne i ne odgovaraju estetskim kriterijumima takmičenja će biti diskvalifikovane i neće ući u izbor za takmičenje.

ODREĐIVANJE POBEDNIKA

Stručni žiri koji će sačinjavati tim vinarije Aleksandrović će odabrati najzanimljivije i najkreativnije fotografije i video zapise.

NAGRADE 

Pobedniku takmičenja, pripada 

Prva nagrada Vikend za dvoje u vikendici „Ježevac“ u Topoli 4* (2 dana za dve osobe) i specijalnim gostovanjem u Vinariji Aleksandrović sa degustacijom vina i hrane (tokom boravka na vikendu). 

Druga nagrada je ručak za dvoje u vinariji Aleksandrović i prenoćište. 

Treća nagrada je paket od 6 flaša vina Varijanta.

Nagrade se ne mogu preneti, proslediti, ustupiti za gotov novac ili zameniti, osim od strane Sponzora koji može po svom slobodnom nahođenju zameniti svaku nagradu drugom uporedive vrednosti, ukoliko reklamirana nagrada na bilo koji način postane nedostupna.

PRAVO UČEŠĆA

Takmičenje MOJA VARIJANTA u Srbiji (u daljem tekstu „takmičenje“),  koje organizuje Vinarija Aleksandrović d.o.o. (u daljem tekstu „sponzor“) će se sprovoditi po ovim pravilima („zvanična pravila“). Takmičenje je otvoreno za učesnike/takmičare (u daljem tekstu „učesnici“) koji su rezidenti Republike Srbije.

Pravo učešća nemaju zaposleni i direktori, kao i njihovi članovi uže porodice, Sponzora i/ili uživalaca njegovih licenci, njegovih reklamnih, promoterskih ili produkcijskih agencija i provajderskih kompanija koje organizuju ovo takmičenje. Uzimanjem učečća u takmičenju učesnici su saglasni sa ovim Zvaničnim pravilima i odlukama koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovo takmičenje.

Kompanija Vinarija Aleksandrović d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajtova Facebook, Instagram, Tik tok kao i drugih socijalnih mreža na internetu, kao ni u vezi sa eventualnom povredom prava ličnosti i/ili autorskih prava (u slučaju neovlašćenog činjenja dostupnim informacija  o trećim licima i/ili upotrebe fotografija koje su zaštićene autorskim i srodnim pravima trećih lica).

Donja starosna granica za učešće je 18 godina. Korisnik je odgovoran za tačnost informacija. Fotografije koje nisu u skladu sa pravilima takmičenja, sadrže neadekvatne motive koji, po proceni administratora, ne odgovaraju pravilima igre će automatski biti diskvalifikovane. Komentari koji su vulgarni, preteći i imaju za cilj da diskriminišu učesnike na bilo koji način biće uklonjeni.

Učestvovanjem u takmičenju MOJ VARIJANTA u Srbiji, svi autori fotografija automatski garantuju da su vlasnici istih i imaju dozvolu da koriste slike osoba koje su na fotografiji. Ukoliko se potvrdi da su fotografije ukradene iz nekog drugog izvora, autor će biti diskvalifikovan.

OPŠTA PRAVILA

Uzimanjem učešća se prihvatate: (a) pridržavanje ovim Zvaničnim pravilima i (b) da ćete kao učesnik štititi sponzora, njegove filijale i podružnice, reklamne i promoterske agencije, kao sve njihove agente, direktore, zaposlene, predstavnike i posrednike od svih odgovornosti ili povreda prava, gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane u celosti ili delimično, direktno ili indirektno, po osnovu prihvatanja, posedovanja, zloupotrebe ili korišćenja bilo koje nagrade (u smislu ovog teksta) ili učestvovanja na ovom takmičenju, ili drugih radnji vezano za ovo takmičenje. U slučaju da se uspostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih Zvaničnih pravila, on gubi pravo na pobedničku nagradu i biće izabran drugi pobednik.

Ukoliko ne dobijemo pune i tačne podatke autora pobedničkih fotografija, isti bivaju diskvalifikovani. U slučaju takvog gubitka prava na nagradu, sponzor će izabrati nekog drugog za pobednika na osnovu gore datih selekcionih kriterijuma. Nagrada će pobedniku biti uručena lično, preko posrednika ili eventualno dostavljena na adresu koju da pobednik. Dostava može biti kurirskom službom, poštom ili na drugi način o čemu odlučuje isključivo sponzor. Sponzor nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu, bilo koje prirode (uključujući, ali bez ograničenja, i indirektne i proistekle gubitke/štete), koja nastane prilikom isporuke nagrade pobedniku. Vinarija Aleksandrović d.o.o. će dostaviti poklon o sopstvenom trošku.

SPONZOR/ORGANIZATOR TAKMIČENJA

Vinarija Aleksandrović d.o.o. 

OSTALO

Zvanična pravila će biti tumačena po zakonima Republike Srbije.

U najvećoj, primenljivim zakonima dozvoljenoj meri, Sponzor zadržava pravo da po isključivo svom nahođenju dopuni, povuče ili revidira ova Zvanična pravila i nagrade u bilo kom terenutku i bez objave, te u takvim slučajevima Sponzor neće snositi nikakvu odgovornost.

Ovu promociju ni na koji način ne sponzoriše, odobrava niti sprovodi Facebook, Instagram, TIK TOK, niti su sa njome povezani. Znajte da svoje informacije dajete Sponzoru, a ne pomenutim kompanijama. Pružene korisničke informacije će se koristiti isključivo radi kontaktiranja pobednika. Kompanija Vinarija Aleksandrović d.o.o. zadržava pravo na sve slike ili druge poslate medije od strane učesnika. Ovime Facebook, Instagram, Tik tok oslobađate svake odgovornosti vezano za takmičenje.

U Topoli, februar, 2024.

Copyright © Vinarija Aleksandrović d.o.o.